Børn og unge - Hvorfor får de angst?

At have angst er forfærdeligt, men ikke farligt.

Det er forfærdeligt, at se sit barn have angst og ikke trives. Angst skal tages alvorligt, for ikke at udvikle sig yderligere. Få hjælp til dit barn og måske også til dig selv. Der kan gøres noget. Uhensigtsmæssig angst kan gå over.

Hvis dit barn har angst, er der ikke noget forkert ved barnet og du har ikke gjort noget galt. Vi er født forskellige, og har også forskellige hjerner, som arbejder forskelligt. Og nogle af os har fået en hjerne, der er meget god til at se, hvad der kan gå galt.

Det er vigtigt, at kunne være angst, for at leve ansvarligt og ikke gøre dumme ting. Hjernen er god til at beskytte os, men desværre arbejder vores hjerner stadig ret primitivt. Siden stenalderen har den ikke udviklet sig ret meget, og idag får den så meget information, der kan gøre os alt for bekymrede, selv for ting, der ikke er farlige, eller aldrig vil ske.

Den del af hjernen, der giver angst, ligger i de helt basale hjernefunktioner, som vi ikke har kontrol over, som bare virker ubevidst. Og fordi også kroppen kommer i reaktion ved angst (hjertebanken, snurren, svimmelhed, sved, rysten mm.) reagerer hjernen igen på det, og giver tanker om, at situationen er farlig, og så kører reaktionerne mellem kroppen og tankerne - panik.

Problemet kommer, hvis angst kommer til at styre, og fylde for meget i hverdagen, så kan det få negative konsekvenser, for dit barns liv. Angst kan komme til at begrænse livet alt for meget. Angst kan betyde barnet undgår situationer, for at undgå at få angst, for angst er meget ubehageligt, og ingen vil have det sådan igen og igen.

I barndommen og ungdommen er hjernen stadig under udvikling. Hormonerne raser, og børn og unge vil gerne være som de andre. Børn idag har nok også fået større mulighed, for at få viden om hele verden, og kan oversvømmes af bekymringer og af at andre er "perfekte" og "normale".

Jeg oplever, at hypnose/hypnoterapi er meget effektivt til børn med angst. Dels kan vi arbejde med at slippe skyld, og slippe den forkerte overbevisning om, at der er noget galt med barnet som person. Når vi slipper skyld, kan vi arbejde direkte med selve problemet.


Vi kan rydde op i fortiden. Rydde op i de ting, der ikke huskes bevidst, men som stadig ligger gemt i hjernen, men ikke huskes idag. Gemt i det, vi kalder det ubevidste sind - det hjernen har oplevet før en bevidst hukommelse - ofte før 7 år.
I hypnose kommer hele nervesystemet i ro, og selve hypnosetilstanden giver balance i både kroppen og sindet. Når nervesystemet kommer i ro, kan hjernen bedre tænke rationelt og realistisk - og lige der, er det lettere at se lyset for enden af tunellen.


Gode råd til forældre til børn med angst:

 • Lyt til dit barn - vær nærværende - skab RO
 • Tag angst alvorligt. Søg viden om angst - få hjælp.
 • Det er dit ansvar som forældre, at være den bedste hjælp for dit barn. Slip skyld, slip at give andre skyld, få viden.
 • Find ud af hvem, der bedst kan hjælpe dit barn, og få dem til at forstå problemet - bliv ved - og ved...
 • Vær ikke bange, når dit barn har angstanfald - bevar ro. Vid at angsten ikke er farlig, den går over.
 • Støt barnet ved at rumme angst - udspørg ikke - bare vær der, når angsten raser. (ikke så nemt)
 • Overvej om du selv behøver hjælp til at være i det. Det er hårdt at være forælder til et barn med angst.
 • Tal mindre om bekymringer og katastrofer. Sluk for TV-avisen og det der kun er beregnet til voksne.
 • Tal mindre om årsagen til barnets angst, ofte kan barnet ikke sætte ord på, og det fokus vil bare træne hjernen/amygdala i at bekymre sig endnu mere. Lyt hvis barnet selv fortæller. Hold om barnet og træk vejret roligt.
 • Kritiser mindre. Lær barnet at fejl er normale og noget vi kan lære af.
 • Sæt fokus på de gode ting omkring jer. Træn hjernen i at opleve ro og glæde i hverdagen.
 • Bliv god til, at have det dårligt - og god til at have det godt.

Mange vil møde jer med gode råd, og nogen med fordømmelse. Der er stadig nogle der tror på, at man bare skal presse børn til at møde angsten, og opdage, at det ikke er farligt. Men for hurtig eksponering, kan være en risikabel strategi for nogen børn, og give flere måneders tilbageskridt.

Med hypnoterapi, kan vi tage de skridt barnet er klar til, i barnets tempo, og give barnet tilliden til sig selv og omgivelserne tilbage. Det kan godt gå hurtigere end vi tror. De fleste jeg har mødt, der har lidt af angst, har været meget "over-søde" børn/unge, som skulle lære at blive mere indre styrede, og passe mere på sig selv, end på andre. Den proces kræver, at forældrene giver mere og mere slip på ydre styring i det tempo barnet er klar til.

I fællesskab kan vi alle gøre noget godt for at mindske angst, ved at stå frem og vise at vi ikke er perfekte. Det er perfekt, at være uperfekt! <3